Over Change Communication

Leiderschap en Communicatie maken samen het verschil tussen succes en falen bij veranderingen in organisaties. Bijvoorbeeld bij een ingrijpende reorganisatie. Of als je de strategische ambities alleen kunt realiseren met het volledige commitment van al je medewerkers. Of wanneer de cultuur en de mentaliteit verdere groei en ontwikkeling in de weg staan.

Onderzoek toont belang aan

Onderzoek van Harvard en McKinsey tonen het belang van leiderschap en communicatie aan. Prof. Kotter van Harvard University geeft aan dat 70% van de veranderingen in organisaties falen door gebrek aan leiderschap en communicatie. En McKinsey onderzocht recent in 2011 dat een goed veranderverhaal de kans op succesvolle veranderingen in organisaties met 370% doet toenemen. Helaas is de praktijk anders en wordt de rol van leidinggevenden in verandercommunicatie nog onderschat en onderbenut. Onze communicatieaanpak en adviezen brengen hier verandering in.

Werkwijze CommPassie

Als leiders van verandering met passie, overtuiging en authenticiteit gaan communiceren kunnen grote stappen gezet worden in het verandertraject. Wij adviseren over en managen communicatieprogramma’s die het veranderproces ondersteunen en versnellen. Voor change agents en leidinggevenden organiseren we trainingen en workshops Storytelling om de verandering in een Change Story tot leven te wekken. Daarnaast schrijven we veranderverhalen zoals Strategy Stories, Corporate Stories en Brand Stories.